Defterdarlığımız Personeline Mesleki Yeterliliklerinin Sürekliliğini Sağlamaya Yönelik Eğitim verildi