Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

Atama İşlemleri

1-Adaylığın-Kaldırılması-İşlem-Süreci-6 (1)

2-Açıktan-Atama-İşlem-Süreci-2 (1)

3-2828-3713-ve-4046-Sayılı-Kanunlar-Kapsamında-Yapoılan-Atama-İşlem-Süreci-2

4-Aylıksız-İzin-İşlemleri-Süreci-1

5-Bakanlık-Atamalı-Personelin-EmeklilikÇekilme-Ve-Aylıksız-İzin-Taleplerine-İlişkin-İşlem-Süreci

6-Bakanlık-Atamalı-Personelin-Görevden-Ayrılış-İşlem-Süreci

7-Bakanlık-Atamalı-Personelin-Refakat-İzin-Belgelerinin-Gönderilmesi-İşlem-Süreci

8-Hastalık-İzni-İşlem-Süreci (1)

9-Hizmet-Değerlendirme-İşlem-Süreci

10-İstek-ve-Yaş-Haddinden-Emeklilik-İşlemleri-Süreci

11-Malulen-Emeklilik-İşlemleri-Süreci (1)

12-Muvafakat-Verme-İşlem-Süreci (2)

13-Naklen-Atama-İşlem-Süreci

14-Öğrenim-Değişikliği-İntibak-İşlem-Süreci

15-SGKya-İşe-Başlama-ve-Ayrılma-Aktivasyon-İşlemleri-Süreci

16-Terfi-İşlemleri-Süreci

17-Valilik-Atamalı-Personelin-Refakat-İzin-Belgelerinin-Gönderilmesi-İşlem-Süreci-1 (1)

18-Vekalet-İşlem-Süreci

19-Yeniden-Atanma-İşlem-Süreci

20-Yıllık-İzin-İşlem-Süreci

21-Yıl-Sonu-İzin-İşlemleri-İşlem-Süreci-1

22-İşçi-ve-4-C-li-Personelin-İzin-İşlemleri-Süreci

 

Disiplin Soruşturma ve İdari Davalar

1-Görevden-Uzaklaştırma-ve-Göreve-İade-İşlemleri-Süreci (1)

2-Kesinleşen-Mahkeme-Kararı-Üzerine-Yapılacak-İşlem-Süreci (1)

3-İdari-Dava-İşlemleri-Süreci

4-4483-sayılı-Kanun-Kapsamında-Soruşturma-İşlemleri-Süreci

5-Disiplin-Cezalarına-İtiraz-İşlem-Süreci

6-Disiplin-İşleri-İşlem-Süreci

7-3628-sayılı-Kanun-İşlem-Süreçleri

8-Malbildirimi-İşlem-Süreçleri

Kadro,Sınav,Eğitim,Bilgi İşlem

1-Genel-Kadro-Değişikliği-İşlem-Süreci

2-İl-İçi-Kadro-Tenkis-Tahsis-İşlem-Süreci

3-Bakanlık-Tarafından-Tahsis-Tenkis-Edilen-Kadrolar-İşlem-Süreci

4-Personel-Hareketleri-İstatistik-Formu-Bildirim-İşlem-Süreci

5-Hizmet-İçi-Eğitim-İşlem-Süreci-1

6-Mesleki-Eğitim-Kursu-İşlemleri-1

7-Görevde-Yükselme-Ve-Unvan-Değişikliği-Sınav-İşlemleri-1

8-TODAİE-Ve-Diğer-Kurum-ve-Kuruluş-Sınav-İşlemleri-1

9-Defterdarlık Hassas Görevlerin etkinliğin sağlanmasına yönelik Kontrollerin yapılması işlem süreci

10-Defterdarlık-Brifing-Raporu-Hazırlama-İşlem-Süreci

11-Web-Sitesi-Kurulması-ve-Yönetimi-İşlem-Süreci

Mali İşlemler

1-Açık-İhale-İşlemleri-Süreci

2-Avans-ve-Kredi-İşlemleri-Süreci-1 (1)

3-DMOdan-Kredili-mal-ve-malzeme-alımı-ve-Taşınır-Mal-İşlemleri (1)

4-Doğrudan-Temin-İşlem-Süreci

5-Fatura-Ödemeleri-İşlem-Süreci (2)

6-Giyecek-Yardımı-İşlem-Süreci

7-Hizmet-Araçları-Bakım-Onarım-İşlemleri-Süreci

8-Hurdaya-Ayrılan-Taşınırın-İmhası-İşlem-Süreci

9-Keseneklerin-SGKya-Gönderilme-İşlem-Süreci

10-Memur-Maaşları-İşlem-Süreci

11-Pazarlık-Usulü-İhale-İşlemleri-Süreci

12-Taşınr-Yönetim-Hesabının-Hazırlanması

13-Yolluk-İşlemleri-Süreci

Sosyal Yönetsel İşler

1-Araç-Görevlendirmesi-İşlem-Süreci

2-Arşiv-İşlemlerinin-Yürütülmesi-Süreci

3-Bilgi-Edinme

4-CİMER (1)

5-Genel-Evrak

6-Kayıp-ve-Çalıntı-Kimlik-İşlem-Süreci

7-Komisyon-Görevlendirme-2

8-Pasaport-İşlemleri-Süreci (2)

9-Sevk-Tehir-1 (1)