Tahsilat Çalışmalarına Katkıda Bulunmak Üzere Görevlendirilen Vergi Müfettişleri ile Vergi Daireleri Müdürleri ve Malmüdürlerimizle İstişare Toplantısı Düzenlendi…