Defterdarlık Uzmanı(Denetim Yetkili) Adem Yavuz ÇELİK, Dereli Malmüdürü Davut ARSLAN, Bulancak Vergi Dairesi Müdür Yrd. Ali Ulvi YÜKSEL’in tayinleri dolayısıyla veda yemeği düzenlendi…