Defterdarlığımız Tarafından 01-12/04/2019 Tarihleri Arasında Planlanan Gelir Birimi Mevzuat Güncelleme Eğitimi Tamamlandı…