Basın Açıklaması – 7143 sayılı yapılandırma sonuçları

GİRESUN DEFTERDARLIĞINDAN BASIN AÇIKLAMASI

 

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun  ilimizde3 Eylül 2018 tarihi itibariyle sonuçları aşağıdaki gibidir.

Kesinleşmiş Alacaklar Toplamında 17503 mükellefin 103.036.367.-TL alacak aslı, 15.371.482.-TL Yİ-ÜFE/GF olmak üzere toplam 118.407.849.-TL.

Kesinleşmemiş Alacaklar Toplamında 545 mükellef dosya sayısında 1.471.798.TL alacak aslı, 129.924.TL Yİ-ÜFE/GF olmak üzere toplam 1.601.722.TL.

Matrah ve Vergi ArtırımıToplamında 855 mükellef dosya sayısındatoplam 13.137.574.-TL.

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Toplamında 145 mükellef dosya sayısında 4.055.318.-TL olmak üzere toplam yapılandırma 137.202.464.-TL dir.

Kesinleşmiş Alacaklarda; yapılandırılabilecek mükellef sayısına göre mükellef oranı % 25, Yapılandırılabilecek Alacak Tutarına göre Yapılandırma Oranı ise % 41 olarak gerçekleşmiştir.

Bu oranın Türkiye ortalamasınınüzerinde gerçekleşmiş olması dolayısıyla, duyarlılık göstererek yapılandırmadan faydalanmak için müracaat eden tüm mükelleflerimize ve mesai kavramı gözetmeden çalışan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mükelleflerimize ödemelerinde kolaylık diliyorum.

Peşin ödemeyi tercih etmeden taksit seçeneğini tercih eden mükelleflerimizin Eylül 2018 ayı içerisinde peşin ödemeye dönmeleri halinde, katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında, indirim yapılacağını tekrar hatırlatmak istiyorum.

 

Yapılandırılan borçların bir defada ödenmesinin tercih edilmesi durumunda son ödeme tarihi 1 Ekim 2018. Taksitle ödeme tercih edilmişse, ilk taksit Eylül 2018 de olmak üzere birer ay atlamalı ödenmesi gerekmektedir.

Mükelleflerimize saygıyla duyurulur.

 

Musa KOÇULU
Giresun Defterdarı